Hamownia obci??eniowa 4x4 MAHA LPS-3000

Hamownia obci?zeniowa MAHA LPS 3000 4x4 to profesjonalna hamownia podwoziowa z jednostk? obliczeniow? sterowan? mikroprocesorowo posiadaj?ca certyfikaty TUV i CE.

 

MAHA


Urz?dzenie MAHA LPS 3000 wyposa?one jest w dwa hamulce elektrowirowe i umo?liwa pomiar samochodów do 3,5t z nap?dem na przedni?, tylni? lub dwie osie z maksymaln? predko?ci? 300 km/h. Hamownia pozwala na wykonywanie pomiarów:

  • - mocy i momentu obrotowego silnika
  • - mocy przekazywanej na ko?a
  • - strat uk?adu przeniesienia nap?du

Zainstalowany system wentylacyjny o wydajno?ci 40000m3/h zapewnia sta?o?? i powtarzalno?? wykonywanych pomiarów.

 

Maha_foto