Co daje chiptuning?
Chiptuning pozwala podnie?c parametry silnika tj jego moc oraz moment obrotowy. Nasza firma oferuje Pa?stwu transparentn? modyfikacje sterowników samochodowych (przez z??cze diagnostyczne) zale?nie od Pa?stwa potrzeb. Ka?de auto strojone jest indywidualnie wg ?ycze? w?a?ciciela z uwzgl?dnieniem bezpiecznych granic dla samej jednostki jak i jej osprz?tu. Ka?dy samochód przed procesem zmiany zawarto?ci sterownika silnika jest sumiennie sprawdzony (diagnoza aktywna), a jego parametry s? zweryfikowane przed jak i po operacji chiptuningu na w?asnej obci??eniowej hamowni podwoziowej. Wykonujemy tak?e strojenia indywidualne pod przygotowane przez klienta zmiany mechaniczne.
Wszelkie oprogramowania modyfikowanych przez nas pojazdów s? archiwizowane, istnieje mo?liwo?? powrotu do seryjnego programu steruj?cego np w przypadku wizyty w autoryzowanym serwisie czy te? przy sprzeda?y samochodu.