Czy jest to bezpieczne?
W procesie u?ytkowania samochodu najwa?niejsza jest jego prawid?owa ekspoloatacja. Nawet ca?kowicie seryjny samochód ?le eksploatowany mo?e ulec awarii. Prawid?owo wykonany chiptuning nie powoduje uszkodzenia silnika czy te? jego osprz?tu. Nale?y pami?ta? o zachowaniu a najlepiej skróceniu interwa?ów serwisowych co zapewni prawid?owe funkcjonowanie pojazdu. Prawid?owo wykonana modyfikacja to optymalizacja pracy silnika, wykorzystanie jego rezerw cz?sto te? poprawa samej fabryki.