Usuwanie zaworów recyrkulacji spalin EGR
Oferujemy równie? us?ug? usuwania zaworów recyrkulacji spalin. Us?uga ta jest szczególnie popularna w samochodach wyposa?onych w silniki Multijet / CDTI / TID. W wymienionych grupach dokonujemy ca?kowitego, fizycznego za?lepienia zaworu EGR uprzednio wykonanymi flanszami oraz modyfikacji oprogramowania steruj?cego prac? silnika.
Zmiana zawarto?ci sterownika silnika eliminuje ustraty mocy pojazdu, nadmierne kopcenie a w przypadku aut wyposa?onych w filtr DPF - przy?pieszon? degradacj? filtra, b??d 'check' na desce rozdzielczej (tryb awaryjny).