Informacje o firmie CinSoft

Firma CINSOFT powsta?a z zami?owania do motoryzacji oraz tuningu nowoczesnych samochodów. G?ównym celem firmy jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów dostarczaj?c us?ugi na najwy?szym poziomie. Tworzymy indywidualne oprogramowanie do sterowników pojazdów zarówno tych seryjnych (bez modyfikacji mechanicznych) jak i do samochodów uprzednio zmodyfikowanych. Dysponujemy w?asn? hamowni? podwoziow?, na której weryfikujemy wszelkie parametry modyfikowanych przez nas pojazdów. Warsztat mechaniczny pozwala sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom równie? z zakresu modyfikacji mechanicznych pojazdów jak i rutynowych napraw serwisowych. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?, zach?camy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zespó? CINSOFT